Turhjälm?

Jag tror jag vet varför det gick så bra för jenny på tävlingen.Hon hade min hjälm på sig.
 
 
Lite mer Zam bilder